06 1502 3037 info@qfactors.nl
Dienstverlening QFactors

Uw organisatie is voornemens een nieuw systeem te ontwikkelen.Dit systeem zal uw bedrijfskritische processen nog beter ondersteunen. Planning en budget liggen vast. Uw medewerkers beschikken over goed inzicht welke functionaliteiten nodig zijn voor dit  nieuwe systeem. Ze staan in de startblokken om te beginnen met de bouw.

Uw organisatie werkt met complexe, bedrijfskritische systemen. Uw medewerkers zijn veel tijd kwijt aan het installeren van patches (herstelsoftware) om zo de reeds gemaakte fouten te herstellen, en aan het implementeren van nieuwe releases, om nieuwe wensen te vervullen. Deze activiteiten leiden ertoe dat de beschikbaarheid van het systeem beperkt is. Het productieproces wordt te vaak verstoord. Dit kost uw organisatie tijd en geld. Uw organisatie ontwikkelt en beheert systemen. Uw applicatiebeheerders testen deze systemen ook. U heeft echter weinig inzicht in de tijd die aan het testen besteed wordt en dus wat de kosten zijn, wat het testen opbrengt of wat het resultaat is.

Herkent u zich in één van deze situaties? U wilt het aantal patches tot een minimum beperken.

  • U wilt het aantal releases verminderen.
  • U wilt herstelkosten omlaag brengen.
  • U wilt zekerheid over de kwaliteit van het op te leveren systeem.
  • U wilt inzicht in het testproces binnen uw testorganisatie.
  • U wilt uw website of applicatie aanpassen aan de huidige tijd (responsive / adaptive).
  • U heeft snel extra ervaren ontwikkel- en / of testcapaciteit nodig.

Dit zijn een aantal redenen om juist zeer ervaren ontwikkelaars en softwaretesters in te zetten met meer dan 10 jaar ontwikkel- en testervaring. Onze ontwikkelaars en softwaretesters hebben door hun jarenlange ervaring in grote en complexe omgevingen veel kennis opgedaan, die zij graag inzetten op uw project (-en). Door de snelle ontwikkelingen in de markt , de economie of politiek moet vaak snel door uw organisatie gereageerd worden en onder hoge druk deadlines gehaald worden.

Qfactors heeft Java specialisten beschikbaar voor zowel front-end als backend development. Enkele trefwoorden hier zijn o.a. Java, Eclipse, Angularjs, Tomcat, Javascript, CSS en webservices. Naast Java specialisten hebben wij ook gecertificeerde Oracle specialisten beschikbaar die o.a. beschikken over de volgende certificaten: Oracle Certified Master, OCP (Oracle Certified Professional) en MCP(Microsoft Certified Professional) . Onze testspecialisten controleren en bewaken de kwaliteit van de opgeleverde of bestaande software. De testspecialisten zijn allen TMap Next en / of ISTQB gecertificeerd.

Wilt u meer weten over Qfactors? Neem dan contact op met Jim Groen, email: jim.groen@qfactors.nl of bel 06 1502 3037.